Được biết, Bộ Kế hoạch - Đầu tư vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về việc này. Theo đó, Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, đã tiến hành vận động, trao đổi với phía Hàn Quốc về đề xuất trên. Cụ thế, phía cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tại Việt Nam đã thông báo về việc có thể bố trí khoản viện trợ không hoàn lại 4 triệu USD để thực hiện dự án hỗ trợ nghiên cứu tiền khả thi.

Vì thế, Bộ cho rằng đã có đủ cơ sở để UBND TP Hà Nội triển khai lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

N.Yến