Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng Giám đốc Haraco cho biết, các toa xe thanh lý đều đã cũ, lạc hậu và qua hàng chục năm sử dụng, hiệu quả vận dụng rất thấp, nhất là các toa xe hàng. 

Trong số này có đến 130 toa xe hàng đã qua sử dụng từ 30 - 55 năm. Bà Hà cho biết, trong hai năm 2016, 2017, Haraco đóng mới 250 toa xe Mc chuyên chở container và hiện đang đầu tư đóng mới 60 toa xe khách “5 sao” trong các năm 2017-2018. 

Đặng Nhật