Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị thành phố, kể từ khi xảy ra hiện tượng mực nước ngầm hạ đột ngột; độ lún nền và độ lún công trình lân cận khu vực thi công tăng bất thường, Ban Quản lý ĐSĐT đã yêu cầu đơn vị tư vấn liên tục kiểm tra và khuyến cáo liên danh nhà thầu tạm dừng việc đào đất thi công. 

Đến nay, nhà thầu đã tạm dừng thi công hơn 2 tuần để theo dõi và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra. 

Số liệu quan trắc gần đây nhất vẫn cho thấy mực nước ngầm ngoài tường vây gói thầu CP 1a tiếp tục hạ thấp. 

Độ lún nền đo tại nhà số 52 Lê Lợi vẫn tăng. Nhận định bước đầu về nguyên nhân gây lún sụt, Ban Quản lý ĐSĐT cho rằng, việc hạ mức nước ngầm đột ngột là do biện pháp thi công bơm rút nước ngầm của dự án khách sạn kết hợp nhà ở gần đó gây ra. 

Do đó, Ban Quản lý ĐSĐT thành phố đề nghị Sở Xây dựng và UBND quận 1 kiểm tra biện pháp thi công của dự án này nhằm có giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn cho các công trình lân cận; tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc gây thiệt hại cho các công trình lân cận và tiến độ dự án metro số 1.

Đ.Thắng