Các chính sách tại quyết định này dành cho các nhà đầu tư trực tiếp kinh doanh vận chuyển hàng không, các nhà đầu tư kinh doanh thuê bao máy bay mở đường bay mới đến Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (gọi tắt là nhà đầu tư) có cam kết duy trì đường bay, có kế hoạch bay chi tiết trong thời hạn tối thiểu từ 6 tháng trở lên với tần suất tối thiểu 2 chuyến/tháng. 

Quy định này không áp dụng đối với tuyến bay Nội Bài – Phú Bài, Tân Sơn Nhất – Phú Bài; những tuyến bay đã có nhà đầu tư mở mới và đang duy trì hoạt động…

Đặng Nhật