Khi triển khai áp dụng thí điểm việc áp dụng công nghệ quản lý đỗ xe và thu phí của Viettel đối với xe ôtô tại hơn 20 tuyến đường ở khu vực trung tâm, TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đưa ra đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động quản lý, thu phí đỗ xe ôtô dưới lòng lề đường từ ngày đầu tiên của năm 2019. 

Tuy nhiên, khi mốc thời hạn này đã qua, UBND thành phố đã phải kiến nghị HĐND thành phố cho phép lùi thời điểm đưa ra đấu thầu, lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ.

Lý do dẫn đến việc đề nghị lùi thời điểm đấu thầu, theo UBND TP Hồ Chí Minh là cần phải chờ HĐND thành phố điều chỉnh Nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm lòng lề đường. 

Ngay sau khi được HĐND thành phố chấp thuận, UBND thành phố sẽ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện thu phí đỗ xe theo hướng giao lực lượng Thanh niên xung phong trực tiếp có mặt tại hiện trường để giữ gìn ANTT, đảm bảo ATGT và thời gian thu phí trong ngày tại những đoạn đường được phép đỗ xe có thu phí để thay thế cho nhân lực chỉ làm việc giờ hành chính do UBND các quận bố trí thời gian qua. 

Sau khi giao cho Thanh niên xung phong thực hiện việc này, Sở GTVT có trách nhiệm phối hợp với các UBND quận giám sát hoạt động thu phí. Trước thực trạng hoạt động thu phí sử dụng tạm lòng lề đường mới chỉ được áp dụng ứng dụng My Parking, TP Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục phối hợp với nhà cung cấp Viettel và Công ty DVCI Thanh niên xung phong đề xuất thêm các hình thức, công nghệ mới phục vụ việc tổ chức dừng đỗ xe và quản lý hoạt động thu phí sử dụng tạm lòng lề đường để đậu xe ôtô.

Đ.Thắng