Cụ thể, 6 đơn vị gồm: Liên danh Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia - Nikken Sekki Civil Engineering LTD - Nikken Sekkei Reseach Insitute; Liên danh Công ty Tư vấn Almec Corporation - Công ty Tư vấn Nippon Koei - Công ty CP CTGT Hà Nội; Tập đoàn Atkins; Arep Ville; Công ty ST Electronics và Viện Nghiên cứu quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn thuộc Hội Quy hoạch và Phát triển thiết kế đô thị Việt Nam.

UBND TP Hà Nội đã giao Sở GTVT và các đơn vị tư vấn tiếp tục làm việc cụ thể với 6 đơn vị nêu trên, cung cấp tài liệu, phổ biến mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của cuộc thi để các đơn vị có đầy đủ thông tin và tiến hành làm bài thi theo Quy chế.

Đại diện Hội đồng thi tuyển cũng cho hay,  kể từ khi phát động đến nay, Ban tổ chức đã nhận được 200 ý kiến tham gia đóng góp, UBND TP Hà Nội, Ban tổ chức thi tuyển cảm ơn sự quan tâm của các nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân quan tâm tới cuộc thi. 

Trên cơ sở đánh giá 25 đơn vị tham gia sơ tuyển cuộc thi, Hội đồng thi tuyển đã bỏ phiếu thống nhất lựa chọn 6 đơn vị trên tham gia làm bài dự thi, bổ sung 1 đơn vị ngoài Quy chế để có thể tiếp thu được nhiều phương án tốt hơn trong quá trình tổ chức cuộc thi sau này.

Theo Sở GTVT Hà Nội, đối với những ý tưởng khác của các tổ chức, cá nhân đã gửi về, Hội đồng thi tuyển sẽ lựa chọn những ý tưởng hay, thiết thực để áp dụng trong thực tế.

Phạm Huyền