Cụ thể, Tổng cục Thuế sẽ phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông về việc xây dựng chính sách, xây dựng kết nối để thực hiện kết nối thông tin giữa Tổng cục Thuế và Cục Cảnh sát giao thông để thực hiện thu lê phí trước bạ ô tô, xe máy bằng phương thức điện tử.

Được biết, tính đến 31-12-2015, ngành Thuế đã thực hiện khai thuế qua mạng internet đối với 98,95% số doanh nghiệp đang thuộc diện quản lý thuế. Nhiều cục thuế đã tổ chức tốt công tác triển khai và có số lượng lớn doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng đạt tỷ lệ 100%.

H.A.