Theo đó, Thủ tướng đồng ý miễn lệ phí trước bạ đến hết ngày 30/6/2016 đối với xe máy điện đang lưu hành, chưa thực hiện thủ tục đăng ký khi chủ phương tiện đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.

Đồng thời giao Bộ Công an quyết định theo thẩm quyền và hướng dẫn việc miễn các loại hồ sơ, chứng từ khi làm thủ tục đăng ký đối với xe máy điện đang lưu hành, chưa thực hiện thủ tục đăng ký đến hết ngày 30/6/2016 bao gồm: Hóa đơn, chứng từ mua bán xe; Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với xe nhập khẩu) hoặc Phiếu kiểm định chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đói với xe sản xuất, lắp ráp trong nước).

Bộ Tài chính quyết định theo thẩm quyền và hướng dẫn việc miễn giảm lệ phí đăng ký đến hết ngày 30/6/2016, đối với xe máy điện đang lưu hành chưa thực hiện thủ tục đăng ký, khi chủ phương tiện thực hiện thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng.                     

Phạm Huyền