“Với cao tốc Bắc-Nam, Bộ Giao thông Vận tải đưa ra cơ chế tài chính có nhiều phương án khác nhau. Nếu tổ chức đấu thầu mà cơ chế không được thông qua đồng bộ với việc bố trí vốn, dự án cũng không thể thực hiện. Bộ Tài chính đánh giá lựa chọn nhà đầu tư không dễ mở tín dụng, các vấn đề này cũng đã được đưa ra trong các phương án báo cáo Chính phủ trình Quốc hội về cả vốn và cơ chế cho dự án”, ông Đông thông tin. 

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc đông nhấn mạnh: Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đã được Bộ Giao thông Vận tải chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định. Từ cuối tháng 3-2017, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Hội đồng thẩm định Nhà nước cũng đã tiến hành thẩm định báo cáo tiền khả thi dự án và báo cáo kết quả thẩm định. 

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tiến hành thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và thành lập các đoàn công tác tiến hành khảo sát, kiểm tra hiện trường các đoạn tuyến của dự án cao tốc Bắc - Nam. Bộ Giao thông Vận tải đã tiếp thu, giải trình, bổ sung và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam. 

Mới đây, thừa ủy quyền của Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải đã trình Bộ Chính trị xem xét báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đầu tư cao tốc Bắc - Nam trước khi trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII diễn ra vào tháng 10 tới. 

Trước đó, theo văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết, tổng số dự án thành phần của công trình trên là 20 dự án trong đó riêng giai đoạn 2017-2020 sẽ thực hiện 11 dự án. Trong số 11 dự án này, có 8 dự án theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao) và 3 dự án đầu tư công.

Phạm Huyền