Lãnh đạo Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam (VECS) - đơn vị quản lý tuyến cao tốc Nội Bài-Lào Cai cho biết, hiện nay trên đoạn tuyến tình trạng các điểm hàng quán nước được người dân mở ra kinh doanh trái phép đều nằm ngoài hàng rào dây thép gai, B40 của đường cao tốc.

Tại những vị trí này, người dân thường xuyên cắt phá hàng rào thép gai B40 để đi qua. VECS đã nhiều lần tổ chức tiến hành hàn đóng lại những điểm tháo mở nhưng cứ hàn xong lại tiếp tục bị tháo mở, tập trung chủ yếu tại các lý trình (Km181, Km182, Km190 xã Châu Quế Thượng - Văn Yên).

Ngoài việc mở hàng rào B40, tại một số điểm, người dân còn tự ý tháo mở tôn hộ lan trái phép để tạo lối đi lại. VECS đã phối hợp với địa phương thực hiện đóng nhiều lần nhưng chưa được xử lý triệt để tại lý trình (Km172, Km182+500, Km189+050, Km189+800).

VECS đã nhiều lần làm việc với chính quyền địa phương để rào lại các điểm này. Tuy nhiên mỗi lần đi rào lại gặp phản ứng dữ dội của người dân, thậm chí họ còn cầm dao đuổi lực lượng chức năng.

Về vấn đề này, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, theo quy định, trách nhiệm quản lý hành lang đường bộ là của địa phương và đơn vị quản lý tuyến đường. Tuy nhiên, với trách nhiệm quản lý nhà nước, Tổng cục sẽ cùng phối hợp để xử lý.

“Đối với hành vi vi phạm nhiều lần phải xử lý hình sự mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Ngay đầu tuần tới, Tổng cục sẽ làm việc với UBND tỉnh Yên Bái, VECS để giải quyết dứt điểm vi phạm này”, lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.

P. Huyền