3 đơn vị liên quan cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm gồm Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội, Sở GTVT TP HCM và UBND TP. 

Cụ thể, Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng xa lộ Hà Nội cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong công tác thương thảo, ký hợp đồng BOT, lập phê duyệt dự án, công tác nghiệm thu thanh toán về xử lý tài chính. 

Yêu cầu công ty này phải phối hợp với Sở GTVT TP.HCM thực hiện nghiệm thu đưa vào sử dụng phần trục chính xa lộ Hà Nội, làm cơ sở thu phí hoàn vốn cho dự án, hạn chế phát sinh chi phí sử dụng vốn của dự án. 

Sở GTVT TP.HCM cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với hạn chế trong việc thẩm định, trình phê duyệt dự án và thực hiện chức năng đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền như các tồn tại về công bố, xây dựng danh mục dự án, lựa chọn nhà đầu tư... 

UBND TP cũng cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với hạn chế trong việc phê duyệt và quản lý dự án.

Đặng Nhật