Trong số tiền này, giá trị được kiểm toán là 4.312 tỷ đồng. Kết quả, con số sau kiểm toán là 4.145 tỷ đồng, tức là giảm 167 tỷ đồng. Khoản chênh lệch trên theo Kiểm toán Nhà nước là do "sai khối lượng, sai đơn giá và sai khác". 

Kiểm toán Nhà nước đánh giá, tổng mức đầu tư của dự án chưa rõ ràng, chưa có đủ dữ liệu báo giá vật tư nhà sản xuất và công bố giá vật liệu để xây dựng dự toán công trình. Mặt khác, công tác thẩm định phê duyệt dự toán còn chậm, dự toán chỉnh giá chưa chuẩn xác, không có bản vẽ thiết kế, dự toán tạm tính, chưa đủ cơ sở xác định mức độ chính xác, phù hợp các quy định,... 

Cơ quan kiểm toán chỉ ra, công tác quản lý chi phí đầu tư, việc nghiệm thu và thanh toán một số khối lượng và đơn giá còn chưa phù hợp. Có tình trạng thanh toán trùng khối lượng chi vượt dự toán được duyệt hoặc không tuân thủ các điều khoản cam kết trong hợp đồng. 

"Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh chưa thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát của đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền", báo cáo nêu. 

Ở hướng khác, trong công tác quản lý chất lượng công trình, theo kết quả kiểm toán, mặc dù dự án đã được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đồng ý đưa vào khai thác tạm thời nhưng đơn vị cần tiếp tục theo dõi hiện tượng nứt bề mặt bê tông các thân trụ tháp hay mặt cầu có biểu hiện gập ghềnh, lượn sóng tại vị trí các nhịp bố trí dây văng từ trục T27 đến trụ T31,... 

Từ đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng điều chỉnh sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, không tính vào chi phí hoàn vốn của dự án trên 286 tỷ đồng. Công ty này cũng được kiến nghị phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh rà soát, xử lý theo đúng quy định trên 88 tỷ đồng gồm giá trị nghiệm thu và giá trị hợp đồng còn lại. 

Đặc biệt, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm 2,42 năm thu phí so với phương án tài chính của hợp đồng BOT. Kiểm toán Nhà nước cũng kiến nghị đối với Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đôn đốc Công ty cổ phần BOT cầu Bạch Đằng thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị.

Đặng Nhật