Cụ thể, Cục Hàng hải Việt Nam yêu cầu cầu các doanh nghiệp (DN) khai thác cảng tăng cường kiểm soát tàu biển và phương tiện vận chuyển hàng hóa ra, vào cảng biển, đặc biệt là tàu khách du lịch biển; Đồng thời, chủ động làm việc với đại lý và doanh nghiệp lữ hành, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm dịch y tế chặt chẽ đối với tàu đến và dự kiến đến cảng, khai báo đầy đủ thông tin sức khỏe thuyền viên và hành khách.

Doanh nghiệp cảng phải kịp thời thông tin về phòng, chống dịch nCoV theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Tổ chức hàng hải quốc tế, gồm: Các tàu đến cảng đã từng ghé các cảng tại Trung Quốc và các vùng có dịch khác trong vòng 14 ngày kể từ thời gian xảy ra dịch hoặc các tàu, thuyền đến cảng có thuyền viên/hành khách đã đến từ Trung Quốc và các vùng có dịch khác trong trong 14 ngày kể từ thời gian xảy ra dịch.

Đ. Nhật