Chỉ có một số vị trí vướng mắc do liên quan đến di dời công trình hạ tầng kỹ thuật bàn giao trong quý I-2021.

"Tuy nhiên, đến thời điểm này, 13 địa phương có dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua mới bàn giao mặt bằng được 624,4/652,92km (đạt 95,6%). Dứt khoát không để các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ. Chúng ta được bố trí đầy đủ nguồn vốn, tiền không thiếu thì không có lý do gì không hoàn thành dự án đúng yêu cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chỉ đạo. 

Về cách thức thực hiện, Bộ trưởng cho biết, trước hết phải tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác GPMB, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu tái định cư tại các địa phương. 

Người đứng đầu ngành GTVT cũng yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông phối hợp với các ban QLDA rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định của pháp luật để tham mưu lãnh đạo Bộ GTVT giải quyết các vướng mắc về mỏ vật liệu phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam.

P.Huyền