Theo đó, Bộ GTVT nhận được Công văn của Sở GTVT Hà Nội nêu khó khăn trong việc yêu cầu hành khách khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe buýt để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Sau khi nghiên cứu các biện pháp phòng dịch đã thực hiện đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe buýt với các quy định hiện hành về phòng, chống dịch COVID-19, Bộ GTVT cho biết, với xe buýt nội đô, xét đặc thù của loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt nội đô (dừng đỗ nhiều điểm để đón, trả khách, thời gian dừng đỗ ngắn, hành khách lên xuống xe liên tục...), việc yêu cầu hành khách khai báo y tế và đo thân nhiệt trước khi lên xe sẽ dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông trên đường.

Sau khi trao đổi và thống nhất với Sở Y tế Hà Nội, Bộ GTVT đồng ý chỉ khuyến khích việc đo thân nhiệt và khai báo y tế khi hành khách sử dụng xe buýt nội đô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, đối với tuyến xe buýt kế cận cần tiếp tục thực hiện việc đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi hành khách lên xe.

Sau khi hành khách ổn định chỗ ngồi, yêu cầu hành khách thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của Bộ GTVT.

Ngoài ra, Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT Hà Nội chỉ đạo các đơn vị vận tải vận hành mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn phòng, chống dịch của Bộ GTVT và ngành Y tế.

Đ.Nhật