Cụ thể, lãnh đạo Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương thẩm định phương án tổ chức giao thông toàn tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trình Bộ GTVT trước ngày 18-10. Đồng thời phối hợp với các đơn vị rà soát lại các điều kiện đảm bảo an toàn khai thác dự án.

Có biên bản làm việc đề xuất Bộ GTVT cho phép thu phí đoạn Km65+00 - Km131+500 tuyến cao tốc này nếu đủ điều kiện an toàn khai thác.

Nhật Uyên