Ngoài ra, tính đến thời điểm cuối năm 2018, toàn quốc có 24.264 phương tiện hết niên hạn sử dụng. Tính đến hết năm 2019, sẽ có thêm 19.316 xe hết niên hạn sử dụng. 

Để tăng cường xử lý các phương tiện hết niên hạn sử dụng, phương tiện đã quá thời hạn kiểm định nhưng không đến kiểm định theo đúng thời hạn, Bộ Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam nhắc nhở trực tiếp các chủ phương tiện, doanh nghiệp quản lý phương tiện; đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện truyền thông để các cơ quan chức năng và địa phương rà soát, xử lý.

Đối với phương tiện có thay đổi hình dáng, kết cấu của xe giữa hai kỳ kiểm định, Bộ Giao thông - Vận tải yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm theo quy định khi phát hiện vi phạm.

Hải Châu