Tuy vậy, đến nay, dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên cũng mới chỉ thực hiện được khoảng 68% khối lượng công việc trong khi thời điểm hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến metro này đã được ấn định vào quý IV năm 2021. 

Do đó năm nay thành phố đặt mục tiêu đẩy tiến độ thực hiện dự án để đạt tổng khối lượng khoảng 90%; các công trình hạng mục chính sẽ được hoàn hành cùng lúc với việc triển khai các bước thủ tục, kết nối các công đoạn để chuẩn bị thử nghiệm, vận hành. Đối với tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương, TP Hồ Chí Minh cũng đã chủ động làm việc với các nhà tài trợ để thu xếp thêm phần vốn đã được phép điều chỉnh. 

Đồng thời phối hợp với các sở ngành, quận huyện liên quan đẩy mạnh triển khai công tác bồi thường, tái định cư cũng như di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trên tuyến khi thời gian hoàn thành dự án đã được ấn định vào năm 2026...


Đ.Thắng