Theo quyết định này, quy mô nghiên cứu tuyến đường có điểm đầu giao với đường Vành đai 4, điểm cuối giao vớí đường Hồ Chí Minh theo quy hoạch, chiều dài tuyến khoảng 23km. Đoạn nằm trong đô thị vệ tinh Xuân Mai, mặt cắt ngang 60m. Đoạn nằm ngoài đô thị vệ tinh Xuân Mai mặt cắt ngang 40m.

Đoạn trong đô thị vệ tinh Xuân Mai là tuyến đường chính đô thị, đoạn nằm ngoài đô thị vệ tinh Xuân Mai là đường cấp 1 đồng bằng. Đây là trục có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông đô thị Xuân Mai với đô thị trung tâm.

Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm lập hồ sơ chỉ giới đường đỏ, tổ chức lựa chọn đơn vị có tư cách pháp nhân theo quy định để lập hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường theo đúng nhiệm vụ được UBND TP phê duyệt và các quy định pháp luật.

C.L