Đường vành đai 1 cấp hạng là trục chính đô thị; đường Đê La Thành cấp hạng là đường khu vực. Nút giao giữa đường Vành đai 1 với đường Hào Nam - Hoàng Cầu là nút giao bằng, nút giao với đường Giảng Võ - Láng Hạ là nút giao khác mức thông theo hướng đường Vành đai 1. Các tuyến đường ngang giao cắt với đường Vành đai 1 và đường Đê La Thành trên bản vẽ sẽ được xác định chính thức theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Vành đai 1 được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường; bàn giao hồ sơ cho UBND quận Ba Đình và UBND quận Đống Đa để quản lý việc xây dựng theo quy hoạch được duyệt. UBND quận Ba Đình, UBND quận Đống Đa có trách nhiệm kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

DL