HĐND TP Hà Nội vừa Quyết định thành lập Đoàn giám sát và ban hành kế hoạch giám sát về công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, sẽ giám sát 55 dự án, công trình thuộc danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đoàn sẽ thực hiện giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà đầu tư và cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng. 

Nhiều dự án đường sắt đô thị nằm trong danh mục giám sát lần này của HĐND TP Hà Nội

HĐND TP sẽ xem xét tình hình thực hiện, triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. Đánh giá việc tham mưu, tổ chức thực hiện của các sở, ngành của thành phố; các nhà đầu tư; các cơ quan được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư/cơ quan đàm phán, quản lý hợp đồng trong việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Đợt giám sát nhằm đánh giá tình hình triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. Làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong công tác triển khai, thực hiện dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020. 

Xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức có liên quan. Từ đó, tổng hợp, đề xuất, kiến nghị các giải pháp với các cơ quan liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án, công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trong danh mục 55 công trình trọng điểm của Hà Nội phải kể đến một số dự án như: Dự án xây dựng cầu vượt nút giao đường Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên và hoàn thiện đường Nguyễn Văn Huyên theo quy hoạch (vành đai 2,5); Dự án xây dựng hầm chui tại nút giao đường vành đai 2,5 - Giải Phóng; Dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3; Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Trần Hưng Đạo - Thượng Đình và tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, đoạn Ga Hà Nội - Hoàng Mai..

D.L