Theo đó, tại một số công trình, dự án trọng điểm đang triển khai vẫn còn khó khăn, vướng mắc về tiến độ, đặc biệt là các dự án đường sắt đô thị; về vốn giải phóng mặt bằng; về chất lượng công trình, dự án, nhất là đối với các dự án BOT.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án, nhà đầu tư thực hiện có hiệu quả chủ trương tiết kiệm chi phí đầu tư, trong đó yêu cầu lựa chọn phương án đầu tư tối ưu, giải pháp kỹ thuật - công nghệ, vật liệu thi công hợp lý; tăng cường quản lý đấu thầu, công tác kiểm soát giá thành xây dựng, định mức, đơn giá công trình…

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công tác giải ngân; công tác tạm ứng hợp đồng đặc biệt đối với các dự án ODA; tăng cường quản lý công tác kiểm soát vốn đầu tư theo quy định; khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, báo cáo Bộ Chính trị phương án sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp để bổ sung vốn đối ứng ODA.

Phó Thủ tướng đồng ý bổ sung Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào danh mục các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Thanh Huyền