Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản chỉ đạo thành lập Tổ công tác do Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực cùng các sở, ngành liên quan triển khai: thống kê cụ thể danh mục các dự án; mời các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dự án, công trình cùng làm việc để lựa chọn dự án và hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ đăng ký.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra xác định quỹ đất đối ứng cho các dự án trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND TP theo quy định.

Bên cạnh đó, để tổ chức Hội nghị xúc tiến doanh nghiệp vào cuối tháng 4.2016, UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch TP Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương đề xuất danh mục dự án dự kiến kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, đề xuất danh mục dự án có thể ký biên bản ghi nhớ hợp tác tại hội nghị.

Các sở, ngành được giao nhiệm vụ phải phân loại danh mục các dự án để kêu gọi đầu tư tại hội nghị: dự án đã đủ thủ tục, dự án đã có chủ trương đầu tư, dự án tiếp tục kêu gọi đầu tư...; Tiến hành mời các doanh nghiệp, tổ chức (trong và ngoài nước) tham gia hội nghị trước ngày 15-4-2016; Tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, dự thảo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND TP gửi Thường trực Thành ủy trước ngày 16-4-2016.

Hải Châu