Theo đó, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 và để chủ động kịp thời phòng, chống dịch, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các Trung tâm sát hạch và các cơ sở đào tạo lái xe tạm dừng tổ chức các kỳ sát hạch để cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ trong vòng 1 tháng kể từ ngày 23/3, thông báo cho các học viên được biết.

 Các đơn vị phối hợp với Phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở GTVT Hà Nội) trong việc điều chỉnh lại lịch sát hạch cấp giấy phép lái xe; bố trí lịch sát hạch phù hợp, tránh tình trạng tập trung đông thí sinh trong 1 kỳ sát hạch.


Phạm Huyền