Theo đó, Grab sẽ tích hợp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đặt xe công nghệ và giao nhận thức ăn của Uber tại Đông Nam Á vào nền tảng công nghệ tài chính và di chuyển đa phương thức hiện có của Grab. Với việc sáp nhất hoạt động kinh doanh, Grab sẽ tiếp tục phát triển thành nền tảng di động 020 số 1 Đông Nam Á.

 Để giảm thiểu những gián đoạn có thể xảy ra, Grab và Uber đang làm việc chặt chẽ với nhau để nhanh chóng tích hợp đối tác tài xế Uber, khách hàng Uber Eats, đối tác kinh doanh và giao nhận của Uber và nền tảng ứng dụng Grab. Cùng đó, ứng dụng Uber tại Đông Nam Á sẽ tiếp tục hoạt động trong 2 tuần tới để đảm bảo hoạt động bình thường, ổn định cho các đối tác tài xế Uber.

 Đối tác tài xế Uber cũng có thể đăng ký trực tuyến để tham gia vào nền tảng ứng dụng Grab. Uber Eats sẽ tiếp tục hoạt động đến cuối tháng 5-2018, sau đó các đối tác giao nhận và nhà hàng của Uber sẽ chuyển qua nền tảng  Grabfood.


Phạm Huyền