Theo báo cáo số 151112.03/TCT-QLKT ngày 12/11/2015 của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) về một số tồn tại trong việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình phụ trợ thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (Dự án).

Để Dự án đủ điều kiện thông xe, đưa vào khai thác toàn tuyến từ đầu tháng 12 năm 2015, Thủ tướng yêu cầu:

1. UBND TP Hải phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức giải phóng mặt bằng theo phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đã được UBND TP Hải Phòng phê duyệt, bàn giao cho Chủ đầu tư Dự án trong tháng 11 năm 2015 phần diện tích đất 3,5 ha còn lại tại Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ.

2. VIDIFI khẩn trương triển khai xây dựng các hạng mục công trình phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, hạ tải nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho Dự án.

Hải Châu