Theo ông Nguyễn Văn Tỉnh - Tổng giám đốc Vidifi, các nhà thầu đã huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực và chuẩn bị đủ vật liệu để thi công liên tục 3 ca mỗi ngày, tuy nhiên còn một số nội dung chậm tiến độ yêu cầu…

Trước thực trạng trên, Thứ trưởng yêu cầu Vidifi cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đồng thời phải tạo điều kiện cao nhất để thanh toán cho các nhà thầu, hàng ngày phải giao ban, kiểm điểm công việc.

Tại các vị trí mối nối, khe co giãn, dải phân cách, lan can, sơn kẻ vạch, biển báo… phải thi công đảm bảo chất lượng và mỹ quan; các hầm chui, cầu chui phải thông thoáng, sạch sẽ và không bị đọng nước; hệ thống đường gom phải bảo đảm an toàn cho người dân đi lại. Chậm nhất đến 25/11 phải kết thúc toàn bộ dự án.

PV