Trước đó, vào lúc 03 giờ 45’ ngày 15-10, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) nhận được thông tin: Các tàu vận tải ven biển HD 2155, HD 2138, HD 2578, NĐ 2626, NĐ 1789 chở clinke trong khi neo tránh gió tại khu vực Cửa Gianh (Quảng Bình) bị lũ lớn làm các tàu rê neo (neo trôi, không bám đất, tàu bị trôi), nguy hiểm cho các thuyền viên và phương tiện.

Các tàu nói trên thuộc Công ty Vận tải thương mại Trường Thành. Các tàu chở clinke, tàu HD 2578 chở 1.800T, tàu NĐ 2626 chở 1.000T, tàu HD 2155 chở 1.600T, tàu HD 2138 chở 1.300T. Tàu NĐ1789 đã vào đến Hòn La an toàn. Hai tàu: Tàu HD 2578 và tàu NĐ 2626 bị mắc cạn. Hai tàu: Tàu HD 2138 và tàu HD 2155 đã bị chìm. 5 thuyền viên còn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã tiến hành phát thông báo hàng hải trong khu vực để cho các phương tiện ở gần các tàu bị nạn biết để hỗ trợ. Đồng thời điều động tàu SAR 412 đi cứu nạn được 4 thuyền viên tàu ND 2626.

Hiện nay lực lượng cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm 5 thuyền viên còn mất tích.

 


Thanh Huyền