Số tiền nêu trên là nguồn vốn trái phiếu Chính phủ kết dư từ hai dự án nâng cấp, mở rộng QL1A và đường Hồ Chí Minh ở đoạn qua Tây Nguyên.

Bộ GTVT được giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng hai chiếc cầu mới này.

Hữu Toàn