Liên quan vấn đề trên, lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng nguy cơ dự án không đạt tiến độ như kế hoạch mà Bộ GTVT đã đưa ra rất có thể xảy ra và cũng đã được nhận diện để tìm cách tháo gỡ. “Dự án đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn thành theo kế hoạch, nhu cầu về nguồn vốn để giải ngân cho các hạng mục còn lại rất lớn, nhưng việc cung cấp nguồn vốn đang bị chậm trễ.

Đây là vấn đề quyết định đến tiến độ dự án trong giai đoạn hiện nay”, lãnh đạo Bộ GTVT nói. Việc chậm trễ, vướng mắc chủ yếu liên quan đến vấn đề thủ tục, cần sự khẩn trương phối hợp giải quyết giữa các bộ, ngành trong nước.

Cụ thể, dự án sử dụng nguồn vốn vay của Trung Quốc gồm: Vay tín dụng ưu đãi Chính phủ 1,2 tỷ Nhân dân tệ, vay tín dụng ưu đãi bên mua 250 triệu USD và vay tín dụng ưu đãi Chính phủ (bổ sung) 250,62 triệu USD. Trong đó, nguồn vốn vay bổ sung 250,62 triệu USD mới đang được Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính kiểm tra, xem xét và làm việc với Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc để hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.

Theo Ban QLDA đường sắt, hiện đơn vị này đang bám sát, làm cầu nối trao đổi giữa các Bộ, ngành trong nước và ngân hàng Trung Quốc, kịp thời báo cáo các vướng mắc để thúc đẩy hiệp định vay vốn có hiệu lực sớm nhất.

Đặng Nhật