Để đảm bảo an toàn lao động, chất lượng, tiến độ dự án, Bộ GTVT đã yêu cầu phía nhà thầu Trung Quốc thay Giám đốc điều hành và nhiều vị trí quan trọng khác của dự án phải sử dụng đơn vị tư vấn giám sát thi công của Việt Nam là Viện KH&CN GTVT để phối hợp cùng giám sát trong quá trình triển khai thi công tại hiện trường.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường giao Ban QLDA đường sắt tiếp tục rà soát lại toàn bộ các nhà thầu của Dự án. Thứ trưởng cũng đồng ý cho các nhà thầu thi công trở lại với thử thách 1 tháng và đáp ứng đủ 4 điều kiện: bảo đảm ATGT; đủ máy móc, thiết bị; bảo đảm tiến độ và có năng lực tài chính đối với một số hạng mục.

Trong thời gian thử thách, nếu nhà thầu nào không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị thay thế ngay.

Đặng Nhật