Theo đó, đơn vị này giảm 5% đối với giá vé cá nhân; giảm 7% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 39 người và giảm 10% đối với đoàn tập thể từ 40 người trở lên. Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết cũng có chính sách giảm giá vé dành cho CBCNV ngành Đường sắt nhằm tri ân, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động di chuyển bằng tàu hỏa.

Mức giảm tùy thuộc vào đối tượng, số lượng người đi tàu. Cụ thể, đối với CBCNV ngành Đường sắt, giảm 30% đối với giá vé cá nhân và thân nhân; giảm 34% đối với đoàn tập thể từ 10 đến 50 người; giảm 38% đối với đoàn tập thể từ 51 đến 100 người; giảm 40% đối với đoàn tập thể từ 101 người trở lên.

Hiện trên tuyến đường sắt Bắc - Nam, ngành Đường sắt tổ chức chạy hàng ngày 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 giữa Hà Nội - Sài Gòn, 1 đôi tàu SE21/SE22 giữa Sài Gòn - Đà Nẵng, 1 đôi tàu SNT1/SNT2 giữa Sài Gòn - Nha Trang, 1 đôi tàu NA1/NA2 giữa Hà Nội - Vinh.

P.Huyền