Ông Vũ Tá Tùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, hiện một số dự án đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư như: Xây dựng hàng rào, đường gom (phần bổ sung) theo Quyết định 1856, giai đoạn 3 với mục tiêu cơ bản đóng các lối đi dân sinh trái phép qua đường sắt; quy mô xây dựng 393km hàng rào, đường gom, 39 đường ngang, 25 hầm chui, tổng mức đầu tư 3.300 tỷ đồng. Dự án xây dựng các cầu trên quốc lộ vượt đường sắt quốc gia gồm 80 cầu vượt...

“Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách vẫn rất hạn hẹp, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đang kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành ưu tiên bố trí vốn cho các công trình, hạng mục quan trọng để có thể nhanh chóng xử lý các điểm nóng về ATGT đường sắt”, ông Tùng nói và cho biết, đường sắt kiến nghị ưu tiên bố trí nguồn vốn để đẩy nhanh xây dựng, đường gom, hàng rào hộ lan, hàng rào bảo vệ hành lang ATGT đường sắt theo Quyết định 994 giai đoạn 2014 - 2020.

Trong đó, đường sắt tiếp tục đầu tư, nâng cấp, cải tạo 127 đường ngang đã được phê duyệt của công trình nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các đường ngang vi phạm điều lệ đường ngang với tổng nguồn kinh phí được phê duyệt là 340 tỷ đồng…

Đặng Nhật