Hiện công ty này bắt đầu tuyển dụng nhân sự cử đi đào tạo để làm lái tàu điện cho dự án, với số lượng là 40 người. 

Trước mắt mới tuyển dụng để đào tạo lái tàu, các chức danh khác làm công việc trực tiếp phục vụ vận hành hệ thống đường sắt trên chưa có kế hoạch tuyển dụng đào tạo. Nhân sự được tuyển dụng sẽ được đào tạo chuyển giao, tiếp nhận công nghệ dự án ngay tại Việt Nam. 

Ngoài ra, trong số này có khoảng 7 người được lựa chọn để cử đi đào tạo tại nước ngoài trong thời hạn khoảng 10 ngày, sau đó truyền đạt kinh nghiệm cho các học viên lái tàu khác.

Nhật Uyên