Dự án đường 5 kéo dài là dự án thuộc dự án nhóm A được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đầu tư, là một trong những công trình dự kiến hoàn thành trong dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Tổng mức đầu tư là 3.532 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến 13,136km với 3 cầu, vốn lấy từ nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất. 

Tuy nhiên, dự án trên đã chậm tiến độ tới 6 năm, bộc lộ nhiều sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng. Theo đó, tổng mức đầu tư cho dự án đã bị tăng gần gấp đôi, lên tới 6.661 tỷ đồng. 

Ngoài lý do khách quan như vướng mắc giải phóng mặt bằng, khủng hoảng kinh tế… thì một trong những lý do chính để xảy ra sai phạm là năng lực quản lý của chủ đầu tư là Ban Quản lý Hạ tầng Tả ngạn và các quận, huyện (Đông Anh, Long Biên), sở, ngành liên quan yếu kém. Nhiều hạng mục công trình điều chỉnh dự toán không tuân thủ quy định, để giá trị dự toán vượt quá cao. 

Đặc biệt, gói thầu số 13 Nhà thầu Cienco 1 đã không làm tròn trách nhiệm của nhà thầu chính, kéo dài thời gian triển khai làm tăng dự toán các gói thầu và tổng mức đầu tư lên rất lớn, gây lãng phí vốn đầu tư. Hơn nữa, chất lượng lập dự án (do Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải TEDI thực hiện) còn nhiều hạn chế, thiếu trách nhiệm và mang tính hình thức.

Trong khi đó, công tác thẩm định, phê duyệt dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư và UBND TP Hà Nội còn hạn chế, không chỉ ra thiếu sót, bất cập của tư vấn thiết kế. Mặt khác, nhiều hạng mục công trình liên quan đến dự án không được đề cập trong báo cáo nghiên cứu khả thi dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần…

Tổng số tiền qua thanh tra phát hiện sai phạm về tài chính là hơn 657,9 tỷ đồng, Thanh tra Chính phủ đề nghị thu hồi, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có văn bản đồng ý với Kết luận thanh tra và yêu cầu UBND TP Hà Nội tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và chỉ đạo các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến các khuyết điểm, sai phạm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30-6-2016.

Việt Hà