Lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho hay, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng rượu bia, ma tuý khi điều khiển phương tiện tăng cao nhưng hiện mức phạt tối đa với đường bộ chỉ 40 triệu đồng với cá nhân, còn thấp hơn mức phạt trong lĩnh vực đường sắt, đường thuỷ, trong khi mức độ nguy hiểm không kém hơn.

Do đó, cần sửa đổi Nghị định 46 theo hướng tăng mức phạt với người vi phạm trong lĩnh vực đường bộ lên tối đa 80 triệu đồng và tăng thời gian tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, có thể tước quyền sử dụng giấy phép lái xe vĩnh viễn với một số vi phạm hành trình trong đường bộ có mức độ, tính chất đặc biệt nguy hiểm.

Đặng Nhật