Đơn vị này đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn cao nhất lên tới 40 triệu đồng và tước giấy phép lái xe (GPLX) 24 tháng. 

Cụ thể: Đối với người điều khiển xe ôtô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (mức 3), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất phạt tiền từ 34-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 22-24 tháng đối với người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

Nghị định 46/2016 đang quy định xử phạt từ 16-18 triệu đồng và tước GPLX 4-6 tháng. Đối với người điều khiển ôtô mà trong cơ thể có chất ma túy cũng được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất tăng mức phạt tương tự. 

Ở mức vi phạm thấp hơn (mức 2), Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất phạt từ 18-20 triệu đồng và tước GPLX 14-18 tháng đối với lái xe có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. 

Với mức vi phạm này, hiện Nghị định 46 đang quy định phạt tiền từ 7-8 triệu đồng và tước GPLX 3-5 tháng.

Phạm Huyền