“Hôm trước tôi đã trao đổi với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, tuyến BRT số 1 đã chạy thông rồi, chúng ta khuyến khích bằng cách miễn phí một tháng, nay giá bằng buýt thường. Chúng ta có thể cấm taxi chạy dọc theo tuyến này để đường không tắc. Chúng ta chưa có phương tiện thay thế mà đã cấm thì dư luận sẽ nói rằng có gì để thay thế đâu mà cấm, nhưng bây giờ chúng ta có phương tiện ưu tiên rồi giảm luôn taxi đi, như vậy sẽ giảm tắc rất rõ”, ông Vinh phân tích.

C.L.