Cụ thể, Ban chỉ đạo 197 TP đề nghị cho phép đỗ xe hai chiều đường theo một hàng dọc, sát mép hè tại các tuyến phố hai chiều có mặt cắt ngang đường từ 14m trở lên (dự kiến 35 tuyến đường, tuyến phố); đỗ xe một chiều trên các tuyến phố có mặt cắt ngang đường từ 7,5m đến dưới 14m (dự kiến 52 tuyến đường, tuyến phố); chỉ đạo các sở có liên quan rà soát lại những sơ hở trong công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, vận tải đường bộ và phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan chức năng tham mưu của Chính phủ, Quốc hội nhanh chóng sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đặc biệt đối với xe xích lô, xe ôtô điện, hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định và hợp đồng, xe Uber, xe Grab.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo 197 cũng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở GTVT tiếp tục hoàn thiện hệ thống vạch sơn, biển báo trên địa bàn TP (đặc biệt biển hạn chế tải trọng xe trên các tuyến đê) theo đúng quy chuẩn.

CL