Theo tờ trình của liên ngành CATP Hà Nội và Sở GTVT Hà Nội gửi UBND TP về việc tổ chức thí điểm trông giữ ô tô dưới lòng đường tại phố Lý Thường Kiệt và Trầng Hưng  Đạo, thì liên ngành đã khảo sát và nhận thấy, hai tuyến phố này có đủ điều kiện tổ chức trông, giữ xe dưới lòng đường.

Với 20 điểm đỗ xe trên hai tuyến phố trên, liên ngành GTVT và CATP đã kiến nghị UBND TP giao cho Sở GTVT thu hồi 20 điểm đỗ xe và 5 điểm trông giữ xe giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe để lập phương án trông, giữ ô tô thống nhất trên toàn tuyến. Ngoài ra, giao cho đơn vị này tổ chứ trông, giữ nhằm sắp xếp lại trật tự ATGT trên hai tuyến phố. Thời gian đầu, CATP sẽ bố trí lực lượng cùng phối hợp. Đặc biệt, tại Tờ trình này, liên ngành cũng đề xuất UBND TP tổ chức thu lệ phí theo giờ đối với xe ô tô gửi trên 2 tuyến phố này. Mức thu theo quy định của TP.

CATP Hà Nội cũng đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND TP về việc triển khai thực hiện. Trong đó nêu rõ, việc thí điểm trông giữ xe dưới lòng đường trên hai tuyến phố phải chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, thuế, tài chính, vé và lệ phí… Việc thu phí trông giữ ô tô là bình đẳng, công bằng với mọi đối tượng, thành phần, trước mắt vận dụng theo quyết định hiện hành của UBND TP. Tuy nhiên, cần có hình thức thu phí linh hoạt với ô tô của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước có trụ sở dọc 2 bên tuyến phố. Đặc biệt, Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe không được giao lại cho các đơn vị, cá nhân khác tổ chức trông, giữ xe trên hai tuyến phố này.

Sau thời gian thí điểm, UBND TP Hà Nội yêu cầu CATP chủ trì, phối hợp với Sở GTVT tổng kết, đánh giá mô hình thực hiện thí điểm để làm cơ sở sắp xế các tuyến phố, điểm trông giữ xe đủ điều kiện trông giữ xe ô tô dưới lòng đường theo quy định của Chính phủ

Chi Linh