Theo Sở GTVT Hà Nội, hiện hệ thống máy chủ, thiết bị phụ trợ cũng như phần mềm nghiệp vụ của Sở được đầu tư đã lâu, sau quá trình khai thác, sử dụng đến nay đã lạc hậu, thường xuyên xảy ra các sự cố đột xuất ảnh hưởng đến công tác cấp, đổi giấy phép lái xe. Nếu triển khai tích hợp các dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia thì phải sửa đồng thời phần mềm nghiệp vụ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và phần mềm nghiệp vụ tại TP Hà Nội. Do đó, Sở GTVT Hà Nội đề xuất, sau khi Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật, nâng cấp, xây dựng phần mềm thì chuyển giao về cho Sở khai thác, sử dụng như đối với các Sở GTVT các tỉnh, thành phố khác.

Sở GTVT Hà Nội sẽ thực hiện việc chuyển đổi dữ liệu của thành phố Hà Nội và điều chỉnh quy trình nghiệp vụ cho phù hợp với hệ thống phần mềm nghiệp vụ chung của cả nước.

Đối với hệ thống phần mềm dịch vụ công “Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp” mức độ 3 và “Cấp giấy phép lái xe quốc tế” mức độ 4, đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp tài khoản để Sở GTVT Hà Nội khai thác, sử dụng trên phần mềm dịch vụ công đang triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đặng Nhật