Đây là dự án BOT có quy mô lớn, quá trình triển khai phức tạp.

Hiện nay, hợp phần tuyến quốc lộ 1 đã cơ bản hoàn thành, giá trị sản lượng thực hiện đạt khoảng 1.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư đã bắt đầu triển khai thực hiện kiểm toán độc lập đối với hợp phần tuyến quốc lộ 1.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có mục tiêu xây dựng 64km cao tốc quy mô 4 làn xe, tăng cường 110km mặt đường quốc lộ 1 hiện hữu, với tổng mức đầu tư 12.188,3 tỷ đồng.  Trong thời gian vừa qua, do thiếu vốn, nhà đầu tư mới chỉ tập trung triển khai thi công nâng cấp quốc lộ 1.

Đặng Nhật