Theo đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Giám đốc Sở GTVT chủ trì phối hợp với Sở TT&TT, UBND quận Ô Môn, đơn vị có liên quan thực hiện, tổ chức tuyên truyền cho người dân và các chủ phương tiện tham gia giao thông chấp hành pháp luật của Nhà nước; 

phối hợp với lực lượng chức năng có giải pháp giữ vững ANTT trên địa bàn, đặc biệt là khu vực trạm thu phí, không để xảy ra ùn tắc giao thông, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật (nếu có), tránh hiện tượng các phần tử xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động gây rối làm mất ANTT, an toàn xã hội...

Đức Văn