Theo đó, căn cứ chức năng quản lý nhà nước về cạnh tranh quy định tại khoản 2 điều 7 Luật Cạnh tranh , trong đó có nhiệm vụ kiểm soát tập trung kinh tế theo quy định tại mục 3 Chương II Luật Cạnh tranh, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD)-Bộ Công thương  có nhiệm vụ kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế diễn ra trên thị trường.

  “Theo thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, ngày 26-3-2018, Grab chính thức thông báo hoàn tất giao dịch mua lại hoạt động kinh doanh của Uber tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có thị trường Việt Nam. Để có căn cứ xem xét, đánh gía việc mua lại theo quy định của pháp luật cạnh tranh, Cục  CT&BVNTD  đề nghị Quý doanh nghiệp phối hợp cung cấp các thông tin tài liệu có liên quan đến việc mua lại nêu trên và Hợp đồng Grab mua lại Uber tại Đông Nam Á”, văn bản nêu rõ. 

Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng cũng yêu cầu Grab báo cáo các thông tin về đơn vị trước ngày 3-4-2018.


Phạm Huyền