Liên quan đến trách nhiệm để xảy ra các vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng do chủ quan nhân viên đường sắt hồi tháng 5-2018, ngày 13-7, Cục Đường sắt Việt Nam đã có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về kết quả xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân của đơn vị này trong công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt. 

Theo đó, Cục Đường sắt Việt Nam đã tiến hành họp, phân tích mức độ ảnh hưởng của các vụ tai nạn, trách nhiệm của Cục Đường sắt Việt Nam và của các công chức thanh tra trong thực thi công vụ. 

Cuộc họp đã thống nhất đề nghị hình thức kỷ luật đối với công chức thuộc diện Bộ GTVT quản lý gồm: Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhận trách nhiệm: phê bình nghiêm khắc và chịu hình thức kỷ luật của Bộ GTVT do liên đới trách nhiệm và vai trò của người đứng đầu; Phó Cục trưởng Khương Thế Duy nhận trách nhiệm hình thức kỷ luật khiển trách do trực tiếp phụ trách công tác ATGT đường sắt. 

Ngoài ra,lãnh đạo các phòng tham mưu và Thanh tra an toàn của Cục Đường sắt có 3 người chịu kỷ luật khiển trách, 11 người chịu hình thức phê bình nghiêm khắc. Cục Đường sắt Việt Nam cho rằng, những vụ TNGT đường sắt đặc biệt nghiêm trọng nguyên nhân do nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu vi phạm quy trình tác nghiệp trên, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của Bộ GTVT và của Cục Đường sắt Việt Nam. 

“Cục Đường sắt Việt Nam nhận thấy có trách nhiệm của mình đối với các vụ TNGT đường sắt trên với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đường sắt. Việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với công chức thuộc Cục trực tiếp hay gián tiếp đến công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATGT đường sắt là cần thiết để mang tính chất răn đe, chấn chỉnh trong thực thi công vụ bảo đảm đạt hiệu quả cao hơn khi thanh tra, kiểm tra”, Cục trưởng Vũ Quang Khôi nhấn mạnh khi báo cáo Bộ GTVT. 

Tuy nhiên, theo Cục Đường sắt Việt Nam, Cục đã thực hiện đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực đường sắt theo chức trách. Năm 2016, thanh tra theo đoàn 6 cuộc, thanh tra độc lập 34 cuộc, kiểm tra 856 cuộc, xử phạt vi phạm hành chính 458 hành vi. 

Năm 2017, thanh tra theo đoàn 5 cuộc, thanh tra độc lập 47 cuộc, kiểm tra 516 cuộc, xử phạt vi phạm hành chính 1.043 hành vi, trong đó có 9 hành vi liên quan đến nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu không thực hiện đúng quy trình tác nghiệp. 

Cục Đường sắt Việt Nam cũng tăng cường kiểm tra đột xuất ban đêm đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu lên ban tại các đường ngang, ga đường sắt trên các tuyến đường sắt để chấn chỉnh, xiết chặt kỷ cương lao động, quy trình tác nghiệp bảo đảm ATGT đường sắt.


Đặng Nhật