Tại buổi tuyên truyền, các lái xe taxi Đà Nẵng đã được báo cáo viên của phòng CSGT, cán bộ Công an thành phố truyền tải thông tin về tình hình vi phạm trật tự ATGT trên địa bàn Đà Nẵng trong thời gian qua và tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ năm 2018; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (từ 1 đến 6h30 ngày 7-1) về xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông..

Lực lượng lái xe taxi tại TP Đà Nẵng nói không với việc sử dụng chất có nồng độ cồn, góp phần đảm bảo ATGT, ANTT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Qua đó, lực lượng lái xe taxi nhận thức được tác hại rượu bia, chất có nồng độ cồn để tự khắt khe với bản thân, đảm bảo an ninh trật tự khi lái xe phục vụ khách, đặc biệt là chấp hành nghiêm Luật phòng chống tác hại rượu bia có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Qua đó góp phần đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bànTP Đà Nẵng. 

Hoài Thu