Cụ thể, Vietnam Airlines cho biết,  sau khi hoàn tất kết nối hệ thống Chương trình Bông Sen Vàng, tất cả các chức năng trực tuyến của chương trình trên website www.vietnamairlines.com và trên ứng dụng di động đã trở lại hoạt động bình thường, trong đó bao gồm cả chức năng Trả thưởng và Khiếu nại dặm trực tuyến.

Chương trình Bông Sen Vàng đã gửi thư điện tử hướng dẫn thay đổi mật khẩu đến từng hội viên. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ, hội viên vui lòng liên hệ các chi nhánh của Vietnam Airlines hoặc Chương trình Bông Sen Vàng:  Hội viên Bạch Kim, Vàng: Điện thoại (844) 38 738 738. Hội viên Titan, Bạc và Đăng ký: Điện thoại (844) 38 730 314.


Thanh Huyền