Sáng 16–4, UBND thành phố Hải Phòng có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố về định hướng thông tin báo chí về việc đưa tin Dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm.

Thông tin trên một số báo điện tử về việc “Hải Phòng sẽ có hầm đường bộ vượt sông Cấm”, trong đó nêu, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hải Phòng đang tiến hành các thủ tục gọi vốn nước ngoài đầu tư một số công trình giao thông có tính đột phá cho phát triển kinh tế của thành phố, trong đó có dự án hầm đường bộ vượt sông Cấm từ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm sang đảo Vũ Yên.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, đây là thông tin có trong Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 9-12-2016 của UBND thành phố. Tuy nhiên, đến nay Hải Phòng đang tập trung triển khai các dự án, công trình lớn khác, vì vậy, UBND thành phố Hải Phòng cũng như các cơ quan chuyên môn chưa tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư nào đối với dự án nêu trên.

V. Huy