Lãnh đạo Bộ GTVT cho rằng, đây là dự án trọng điểm quốc gia, do đó không được lùi tiến độ. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu, tháng 3 phải phê duyệt xong báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM); tháng 6 phải phê duyệt xong báo cáo khả thi. Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), ông Lại Xuân Thanh cho biết, Tư vấn JFV đã hoàn thiện việc cập nhật số liệu phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) dự án.

Về thiết kế nhà ga hành khách, ông Thanh thông tin, trên cơ sở phương án kiến trúc được lựa chọn, tư vấn đã triển khai công tác thiết kế cơ sở nhà ga hành khách, tính toán bố trí vị trí đầu máy bay trên sân đậu đảm bảo hiệu quả hoạt động khai thác vận hành, tuân thủ các quy định của ICAO, quy chuẩn Việt Nam…

Việc lập FS sẽ hoàn thành trong tháng 6. Sau đó, Chính phủ sẽ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi trình Quốc hội thông qua vào tháng 10. Dự kiến tới tháng 12, Thủ tướng Chính phủ sẽ phê duyệt dự án.

N.Y.