Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã thành lập Ban chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng ban. Ban chỉ đạo dự án có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của người dân có đất bị thu hồi và bị ảnh hưởng bởi dự án. 

Khu vực quy hoạch làm dự án sân bay Long Thành.

Mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là đến năm 2021 sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án xây dựng sân bay Long Thành. Tổng diện tích đất cần thu hồi cho toàn bộ dự án sân bay Long Thành là hơn 5.364 ha, trong đó có hơn 364 ha dành xây dựng 2 khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn 282 ha và một phần phân khu III khu tái định cư Bình Sơn diện tích gần 82 hécta. 

Trước mắt Đồng Nai sẽ tập trung cho việc giải phóng mặt bằng và xây dựng 2 khu tái định cư. Hiện các sở ngành đang tích cực phối hợp để hoàn thành hồ sơ của 2 khu tái định cư để trình hội đồng thẩm định sớm phê duyệt dự án. Đồng Nai phấn đấu đến hết năm 2018 sẽ hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo đánh giá tác động môi trường và lựa chọn nhà thầu lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, để năm 2019 triển khai thi công xây dựng và đến tháng 10-2020, người dân có thể xây dựng nhà ở tại 2 khu tái định cư trên. 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, đây là dự án  có diện tích đất thu hồi lớn, ảnh hưởng đến 17.000 nên các sở, ban, ngành và cấp ủy, chính quyền huyện Long Thành phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Trong đó, chú ý đảm bảo quyền lợi của người dân khi bị thu hồi đất và kịp thời giải quyết các phát sinh khiếu kiện trong quá trình triển khai.

Ngọc Sơn